Život je prekratak da bi ga potrošila na …

Tvoj život je prekratak da bi ga potrošila pokušavajući biti “uspješna”

Tvoj život je prekratak da bi ga potrošila na negativna razmišljanja.

Tvoj život je prekratak da bi ga potrošila na čitanje ili slušanje stvari koje te ne inspiriraju.

Tvoj život je prekratak da bi ga potrošila raspravljajući s ljudima o stvarima u koje ih ne možete uvjeriti.

Tvoj život je prekratak da bi ga potrošila kupujući i skupljajući stvari koje ti uopće ne trebaju.

Tvoj život je prekratak da bi ga potrošila na to da sve i svakoga razumiješ i shvatiš.

Tvoj život je prekratak da bi ga potrošila glumeći nešto što nisi.

Tvoj život je prekratak da bi ga potrošila bojeći se smrti.

Tvoj život je prekratak da bi potrošila tražeći izgovore.

Tvoj život je prekratak da bi ga trošila na posao koji te ubija.

Tvoj život je prekratak da bi ga trošila samo na sebe!