Trening Tools for Youth Exchanges održan od 6.3. do 12.3. 2023. na Islandu

Od 6.3. do 12.3. održana je u sklopu trening aktivnosti za osobe koje rade s mladima Tools for Youth ExchangeS u Reykjaviku na Islandu koje je domaćin bilo Rannis- Islandska nacionalna agencija za Erasmus+ i Europske snage solidarnostu, a treneri u sklopu projekta Buzz Bury, Elísabet Pétursdóttir i Nerijus Kriauciunas. Na treningu je sudjelovalo ukupno 27 sudionika iz raznih zemalja Europske unije.

Na treningu je sudjelovala i predsjednica naše udruge, Danijela Medaković. Kako je u strategiji Udruge definirano kao jedan od ciljeva aktivan rad s mladima ovo je bila divna prilika da se imamo osobu koju je osposobljena aktivno sudjelovati kao pomoć mladima u kreiranju i provođenju razmjena mladih.

U provedbi projekta Europskih snaga solidarnosti Imati više i velikog zadovoljstva sudionika na projektu prijava ovog tipa aktivnosti biti će dodatan poticaj i angažman kako mladih tako i cijele Udruge.

Glavne aktivnosti:
Cilj i ciljevi:
– Povećati svijest o grupnim procesima i alatima za iskustvo koji olakšavaju grupni razvoj
– Razviti kompetencije u dizajniranju i olakšavanju obrazovanja u razmjenama mladih
– Istražiti alate koji podupiru proces učenja, uključujući debriefing i priznavanje učenja
– Istražiti alate i modele koji promiču interkulturalno učenje i dijalog
– Istražiti i iskusiti metodologije i pristupe u potpori realizacije projekta razmjene mladih
– Pripremiti se za Erasmus+, Razmjene mladih

Glavni ishodi:
Glavni sadržaj treninga:
– Radionice o različite aspekte kvalitete kao što su: aktivno sudjelovanje mladih, interkulturalno učenje, dizajn programa, utjecaj i širenje
– Aktivnosti za olakšavanje procesa neformalnog učenja, podrška sudionicima u njihovom razmišljanju o učenju i poticanje grupne dinamike
– Grupni rad za podršku razmišljanju o prethodni mladi razmjenjuju iskustva i daju preporuke date za poboljšanje kvalitete budućih projekata

Nakon treninga Udruga je ojačala svoje kapacitete za aktivnu i kvalitetnu pripremu te provedbu razmjena mladih.

Ukoliko vam se ovakav način osposbljavanja i rada sviđa, pozivamo vas da postanete naš volonter i sami iskusite rad u internacionalnim dinamičnim timovima. Možete nam pisati na [email protected]

Ukoliko vodite Udrugu svakako se informirajte o mogućnoetima koje vam pružaju Erasmus + programi, a trenutne pozive za treninge možete vidjeti na Salto youth.

Sve programe koje se u Hrvatskoj provode možete naći na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.